تصفیه آب و فاضلاب با فناوری نانو

پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۲۵ میلادی(۱۴۲۹ خورشیدی) ۵۰ درصد از جمعیت جهان در مناطقی زندگی کنند که تحت فشار کمبود شدید آب قرار دارد.

بهبود عملکرد سلول‌های خورشیدی با نانو

محسن معصومی: با توجه به محدودیت منابع سوخت فسیلی و آثار زیست‌محیطی حاصل از استفاده از آنها و انتشار بیش از اندازه گازهای گلخانه‌ای که سبب گرم شدن کره زمین شده، یافتن منبع انرژی جدید پایدار، قابل اطمینان و زیست‌سازگار چالشی است که دانشمندان و پژوهشگران امروز با آن روبه‌رو هستند.

نانوحسگرها

محسن معصومی: فناوری نانو شامل تمامی مسائل مرتبط با ساخت، دستکاری و شناسایی ترکیبات با اندازه کمتر از ۱۰۰ نانومتر است.

دارورسانی هدفمند به چشم با استفاده از «نانو»

محسن معصومی: داروهایی که برای درمان چشم به‌کار می‌روند، اغلب مدت زمان ماندگاری و سطح تماس کمی با چشم دارند. داروهای چشمی باید به‌گونه‌ای فرموله شوند که موجب تحریک و تاری دید بیمار نشوند.

دسترسی به آب تمیز با فناوری نانو

محسن معصومی: مسمومیت غذایی به هرگونه بیماری ناشی از مصرف غذا یا آب آلوده گفته می‌شود. آلودگی می‌تواند ناشی از باکتری، ویروس، انگل‌ها یا مواد سمی باشد.

دندانپزشکی نانـویی

محسن معصومی: با ورود فناوری نانو به عرصه دانش بشری، حوزه دندانپزشکی نیز از این فناوری بی‌نصیب نمانده است.