ظرفیت جذب سرمایه مبنای توسعه استانی

عبدالرحمن رحیمی - گروه صنعت: چندی‌پیش شاهد برگزاری همایش روز ملی صنعت و معدن در سراسر استان‌ها بودیم.

استان‌های همجوار پایتخت پایگاه‌صنایع‌فناور

عبدالرحمن رحیمی - گروه صنعت: چندی‌پیش شاهد برگزاری همایش روز ملی صنعت و معدن در سراسر استان‌ها بودیم.

غرب کشور به دنبال ارتقای صنعتی

عبدالرحمن رحیمی - گروه صنعت: چندی‌پیش شاهد برگزاری همایش روز ملی صنعت و معدن در سراسر استان‌ها بودیم. همایشی که در آن دیدگاه‌های صاحبان صنایع، دولتمردان، دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با تولید گفته و شنیده شد.

تجهیزات صنعتی معافیت گمرکی می‌خواهد

عبدالرحمن رحیمی - گروه صنعت: در سال ۹۴نزدیک به ۳۸ مجوز معافیت گمرکی برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات، ماشین‌آلات مستعمل و مواد اولیه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر شد که نسبت به سال ۹۳ از نظر صدور تعداد مجوز معافیتی با کاهش بیش از ۱۱/۵ درصد، ارزش ورود ماشین‌آلات مستعمل با افزایش حدود ۹۰ درصد و از نظر ارزش ورود مواد اولیه با کاهش بیش از ۶۶ درصد همراه شده است.

مرکز کشور رکورددار اشتغال و استقرار واحدهای صنعتی

عبدالرحمن رحیمی - گروه صنعت: چندی‌پیش شاهد برگزاری همایش روز ملی صنعت و معدن در سراسر استان‌ها بودیم. همایشی که در آن دیدگاه‌های صاحبان صنایع، دولتمردان و دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با تولید گفته و شنیده شد.

لنگر کشتی توسعه در کرانه‌های شمالی

عبدالرحمن رحیمی - گروه صنعت: در چند روز گذشته شاهد برگزاری همایش روز ملی صنعت و معدن در سراسر استان‌ها بودیم.