نعمت از زمین، فرآوری از صنعت، ارزش‌افزوده با صادرات

عبدالرحمن رحیمی - گروه صنعت: ایلام از ۶۸ واحد تولید محصولات غذایی برخوردار است که براساس پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری ۵۵۳هزار و ۳۹۲ میلیون ریالی توانسته‌اند به صورت اسمی برای هزار و ۱۸۷ نفر فرصت شغلی ایجاد کنند.

صنعت با پنبه اشتغال و ارزش‌افزوده می‌بافد

عبدالرحمن رحیمی - گروه صنعت: مرکز کشور با داشتن ۲ هزار و ۵۲۴ واحد تولیدی نساجی و ایجاد ۶۲ هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی بیشترین زمینه ایجاد واحد و اشتغال در زمینه منسوجات را به خود اختصاص داده است.

پیشگامی همدان در صنایع دانش‌بنیان

عبدالرحمن رحیمی - گروه صنعت: همدان دارای ۶۶ واحد فناور و دانش‌بنیان است که در مجموع برای ۶۵۳ نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند.

طلوع دوباره نساجی با تامین زیرساخت‌ها

عبدالرحمن رحیمی - گروه صنعت: استان‌های شرقی کشور با توجه به مزیت هم‌مرزی با کشورهای همسایه شرقی و بهره‌مندی از پایانه‌های فرامنطقه‌ای از راه خشکی و دریا هم‌اکنون از ۳۴۴ واحد تولیدی نساجی با اشتغال ۱۸هزار و ۷۶۱ نفر برخوردارند،

«پی» محکم صنایع ساختمانی با توسعه صادرات

عبدالرحمن رحیمی - گروه صنعت: عملکرد تولید ۲۶۸ واحد تولیدی صنایع ساختمانی قم بین صفر تا ۵۰ درصد، ۳۹ واحد ۵۰ تا ۷۵ درصد و۱۶ واحد بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد است. به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان ۱۵۵واحد صنایع ساختمانی نیز تعطیل هستند.

سیاست‌هایی برای ایجاد ارزش‌افزوده

گروه صنعت: معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از ۹۵درصد واحدهای تولیدی کشور، کوچک یا متوسط هستند، این در حالی است که نقش فراوانی در افزایش رشد صنعتی بر عهده دارند.