خودرو شاهین به سمت قیمت واقعی

اکنون پس از ۳ ماه از عرضه خودرو شاهین به بازار می توان گفت که قیمت شاهین با سرعت بیشتری در حالت حرکت به سمت قیمت تعادلی است.

با افزایش قیمت مصوب خودرو شاهین در کارخانه نه تنها قیمت این خودرو در بازار افزایش نیافت بلکه به دلیل کاهش فاصله قیمت بازار و کارخانه و کم شدن سود سفته بازی روی این خودرو، قیمت بازار با کاهش هم مواجه شد.

در شرایطی که در روز ۲۰ خرداد ماه قیمت سایپا شاهین از سوی آگهی دهندگان ۳۹۴ میلیون تومان اعلام قیمت می شد، اما این گروه در فاصله تنها ۱۰ روز سطح انتظار خود را کاهش داده و دیروز ۳۰ خرداد هر دستگاه شاهین ۳۷۵ میلیون تومان قیمت داده شد که کاهش ۲۰ میلیون تومانی را نشان می دهد.

در شرایطی که قیمت مصوب خودرو شاهین اکنون ۲۹۱ میلیون تومان است، به این ترتیب اختلاف قیمت بازار و کارخانه این خودرو در این مدت از بالای ۱۰۰ میلیون تومان به ۸۴ میلیون تومان رسیده است.

باتوجه به اینکه شاهین تنها ۳ ماه از حضورش در بازار می گذرد و قابل پیش بینی است که با افزایش تعداد خودروهای تحویلی همچنان شاهد کاهش قیمت این خودرو در بازار باشیم.

منبع: خودرو تک

چاپ