قیمت پراید رکورد شکنی کرد

قیمت پراید ۱۵۱ پلاس امروز در بازار آزاد به ۱۳۸میلیون تومان رسید.

پراید


چاپ