شرط جدیدی برای فروش فوق العاده های بعدی خودرو

شرط جدیدی برای فروش فوق العاده های بعدی خودرو اعلام شد.

کمیته خودرو مصوب کرد که در طرح‌های فروش فوق العاده، هنگام ثبت‎نام ۱۰ درصد از قیمت خودرو ها به عنوان پیش پرداخت دریافت شود.

مهلت واریز وجه پس از اعلام نتایج نیز به ۵ روز افزایش یافت.

منبع: اقتصاد آنلاین


چاپ