ایده پردازی راهکاری برای فرار از تولید تکراری

صفیه رضایی - گروه صنعت: آگاهی مدیران صنعتی از تغییرات سریع فناوری و دانش فنی روز در کیفیت و بازدهی محصولات تولیدی موثر است.

پیوند واحدهای طراحی صنعتی؛ پیش‌نیاز تولید بهینه

صفیه رضایی - گروه صنعت: نخستین نشست هم‌اندیشی کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور اعضای این کانون و جمعی از مدیران شرکت‌ها برگزار شد.

بهترین شیوه مدیریت واحدهای صنعتی کدام است؟

صفیه رضایی - گروه صنعت: واحدهای صنعتی می‌توانند مدل‌های سازمانی و مدیریتی متفاوتی براساس نیازها و واقعیات تولیدی و صنعتی برای خود درنظر بگیرند اما تا جایی که ممکن است باید ارتباط بین افراد در محیط صنعتی بیشتر باشد تا بازدهی آن واحد تولیدی بالاتر رود.

سازه‌هایی که باید سازگار شوند

صفیه رضایی - گروه صنعت: مدیریت آب در حال حاضر و در آینده نزدیک و دور تابع تفکر نگهداری از آب است که صنعت سدسازی این تفکر را اجرایی می‌کند. هر چند سدسازی مخالفت‌هایی به همراه دارد با این حال پیشرفت این صنعت می‌تواند نگرانی‌های ناشی از کمبود آب را برطرف کند.

زمانبندی، کلیدی‌ترین شاخص اجرای پروژه

صفیه رضایی - گروه صنعت: در مدیریت پروژه باید به نقش کلیدی زمانبندی توجه ویژه‌ای داشت تا آنجا که یک مدیر پروژه باید رویکرد مناسبی برای تخمین زمان در اجرا و تحویل پروژه داشته باشد و زمانبندی محتمل و عادی را برای اجرا و تحویل پروژه تخمین بزند. با این حال تلفیقی از زمانبندی خوش‌بینانه، بدبینانه و زمانبندی عادی نیز پیشنهاد می‌شود.

افزایش سازندگان تجهیزات برق؛ نیازمند تعریف پروژه‌های جدید نیروگاهی

صفیه رضایی - گروه صنعت: صنعت برق در تولید تجهیزات اساسی و مورد نیاز به خودکفایی رسیده است. با این حال برای افزایش دامنه پروژه‌های پیمانکاری و خدمات مهندسی برق در داخل و خارج کشور باید تولیدکنندگان این بخش نیز افزایش پیدا کنند.