مدیریت نظارت، پل عبور از رکود

صفیه رضایی - گروه صنعت: بکارگیری یک فرآیند مدیریت نظارت و کنترل در واحد صنعتی و طراحی شیوه آن باید کارآمد و کوچک باشد. در این صورت می‌تواند اطلاعات بسیار مفیدی از عملکرد سازمان به مدیریت صنعتی ارائه کند.

مدیریت فناوری، ابزار ساماندهی صنعت کشتی‌سازی

صفیه رضایی - گروه صنعت: در انتقال دانش فنی و فناوری باید رویکرد ساماندهی تولید و بررسی فناوری‌های بروز جایگزین لحاظ شود. امتداد این رویکرد می‌تواند تولید را در صنایع زیرساختی مانند کشتی‌سازی پویا کند.

مدیریت منابع آب؛ از مسئولان تا تشکل‌های مردمی

صفیه رضایی - گروه صنعت: ایده‌های مدیریت منابع آب همواره مورد نقد قرار گرفته است. شاید به این دلیل باشد که طرح تعادل‌بخشی به آب‌های زیرمینی و فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت منابع آب در مرکز توجه بیشتری قرار گرفته است.

راه هموار صنایع در تامین ارزی منابع

صفیه رضایی - گروه صنعت: باز شدن خطوط اعتباری خارجی برای تامین منابع مالی در پسابرجام می‌تواند به مرور رونق صنایع و افزایش چرخش چرخه‌های تولید را به همراه داشته باشد.

اضافه‌وزن بانک‌های توسعه‌ای، کمکی برای واحدهای صنعتی

صفیه رضایی - گروه صنعت: کارشناسان صنعتی در زمینه نقش بانک‌های توسعه‌ای در دستیابی به رشد تولید و اقتصاد ملی معتقدند این موضوع باید بر محور افزایش سرمایه در بانک‌های توسعه‌ای، مشارکت بیشتر با واحدهای صنعتی، بازتعریف سیاست‌گذاری این بانک‌ها و گسترش دایره مشارکت صنعتی باشد.

رونمایی از بسته حمایتی صنایع دریایی

صفیه رضایی - گروه صنعت: مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ضمن تشریح روند رشد فعالیت‌های کلیدی این صندوق در سال گذشته و امسال از بسته‌های حمایتی این صندوق که شامل یارانه تسهیلات، صدور ضمانتنامه، جذب منابع ارزی و تسهیلات سرمایه در گردش است خبر داد.