ضرورت بومی‌سازی تولید ریل در کشور

صفیه رضایی - گروه صنعت: برای توسعه صنعت ریلی کشور باید تولید ریل در کشور بومی شود. این موضوع با توجه به ضرورت نقل و انتقالات سریع و جلوگیری از آلودگی هوا با اهمیت است.
قدمت حمل‌ونقل ریلی کشور ما به ۱۰۰ سال می‌رسد.

چرا نیروگاه‌ها بازنشسته می‌شوند؟

صفیه رضایی - گروه صنعت: افزایش بهره‌وری و بازده نیروگاه‌های برقی دلیل محکمی برای از رده خارج کردن نیروگاه‌های فرسوده و ایجاد نیروگاه‌های جدید یا تعمیر و تجهیز آنهاست.

مدیریت نظارت، پل عبور از رکود

صفیه رضایی - گروه صنعت: بکارگیری یک فرآیند مدیریت نظارت و کنترل در واحد صنعتی و طراحی شیوه آن باید کارآمد و کوچک باشد. در این صورت می‌تواند اطلاعات بسیار مفیدی از عملکرد سازمان به مدیریت صنعتی ارائه کند.

مدیریت فناوری، ابزار ساماندهی صنعت کشتی‌سازی

صفیه رضایی - گروه صنعت: در انتقال دانش فنی و فناوری باید رویکرد ساماندهی تولید و بررسی فناوری‌های بروز جایگزین لحاظ شود. امتداد این رویکرد می‌تواند تولید را در صنایع زیرساختی مانند کشتی‌سازی پویا کند.

مدیریت منابع آب؛ از مسئولان تا تشکل‌های مردمی

صفیه رضایی - گروه صنعت: ایده‌های مدیریت منابع آب همواره مورد نقد قرار گرفته است. شاید به این دلیل باشد که طرح تعادل‌بخشی به آب‌های زیرمینی و فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت منابع آب در مرکز توجه بیشتری قرار گرفته است.

راه هموار صنایع در تامین ارزی منابع

صفیه رضایی - گروه صنعت: باز شدن خطوط اعتباری خارجی برای تامین منابع مالی در پسابرجام می‌تواند به مرور رونق صنایع و افزایش چرخش چرخه‌های تولید را به همراه داشته باشد.