مدیریت نگهداری و تعمیر در سازه‌های بنادر و اسکله

صفیه رضایی - گروه صنعت: در کنار توجه به رویکرد ساخت و اعطای تسهیلات برای رونق تولید در صنایع دریایی باید دستورالعمل‌های استاندارد برای نگهداری و تعمیر سازه‌های بنادر نیز تدوین شود.

تشکل‌ها به استانداردهای مصرف آب ورود کنند

صفیه رضایی - گروه صنعت: نخستین گام برای استانداردسازی مصرف آب، توجه به اصل مزیت نسبی و گستره اهمیت هر بخش است. اصلاح قیمت و بکارگیری سیاست‌های قیمت‌گذاری شاید بی‌تاثیر نباشد اما مهم‌ترین مرحله برای مدیریت مصرف در بخش صنعت یا بخش‌های دیگر، چینش استانداردها و ضرورت‌های تولید در کشور است.

روزآمد کردن مهارت‌آموزی‌ها

صفیه رضایی - گروه صنعت: نظام آموزش مهارتی صنعتی باید به نحوی پیش رود که تنها به آموزش فنی و تخصصی اکتفا نشود و در کنار آن به رشد قابلیت‌ها و توانمندی‌های کارکنان نیز توجه شود.
مهارت‌آموزی یکی از موضوعاتی است که مسئولان بر آن تاکید می‌کنند؛

مدیریت سالمندی نیروگاه‌ها

صفیه رضایی - گروه صنعت: با استفاده و نصب سیستم‌های کنترل نیروگاهی می‌توان به جای از رده خارج کردن نیروگاه‌های قدیمی و فرسوده از آنها محافظت کرد و میزان خطرآفرینی آنها را به صفر رساند.

سرمایه‌گذاری دغدغه نیست اگر همکاری مشترک باشد

صفیه رضایی - گروه صنعت: سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایدرو می‌تواند روند سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های صنعتی را آسان‌تر کند. با این حال باید پایه‌های قانونی و قانون‌گذاری برای مشارکت بخش خصوصی به مسیری هدایت شود که موانع از سر راه برداشته شود.

واکاوی توسعه صنعت کشتی با تولید مشترک

صفیه رضایی - گروه صنعت: برای اینکه زنجیره تولید در صنعت کشتی‌سازی کامل شود و شاهد رشد روزافزون این صنعت باشیم باید راه‌های تولید و همکاری مشترک با شرکت‌های کشتی‌سازی خارجی هموارتر شود.