نیکوکاران نخستین مدیران لوله‌کشی شهری در ایران

شهر بیرجند در میان دره‌ای وسیع در جنوب خراسان بر فراز و نشیب دامنه‌های یک رشته تپه ماهور و پشته‌های خاکی به هم پیوسته قرار گرفته است.

بومی‌سازی شناورهای فایبرگلاس

صفیه رضایی - گروه صنعت: شناورهای فایبرگلاس و فلزی در انواع باری، تجاری و نظامی در کشور ساخته می‌شوند و در تولید آنها در مرز خودکفایی هستیم.

امنیت آب با پلیس یا فرهنگ‌سازی؟

صفیه رضایی - گروه صنعت: حضور ملموس کارکنان حفاظت از منابع آب به طور قطع می‌تواند جلوی سوءاستفاده از منابع آبی را بگیرد. البته در کنار حفظ و حراست از منابع آب باید محورهای آموزشی و فرهنگ‌سازی پیرامون مدیریت مصرف آب نیز در دستور کار قرار بگیرد.

کاهش ۱۰ درصد هدررفت آب با نوسازی شبکه‌های آبیاری

صفیه رضایی - گروه صنعت: آب ماده‌ای حیاتی است که در دامن صنعت اقتصادی نیز شده است به‌ویژه در سال‌های اخیر که گوشزدها و هشدارها برای مدیریت بهینه مصرف آب بیشتر شده است؛ تا جایی که همه طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و صنعتی در یک مجموعه دست‌به‌دست هم داده تا بحران خاموش بی‌آبی را مدیریت کنند.

امتیاز ویژه برای نیروگاه‌های بادی

صفیه رضایی - گروه صنعت: هرچند در کشور ما گستره فعالیت نیروگاه‌های بادی در مقایسه با نیروگاه‌های سوخت فسیلی کمتر است اما کارشناسان معتقدند در آینده فعالیت در انرژی‌های نو و احداث نیروگاه‌های بادی صرفه اقتصادی بالاتری نسبت به نیروگاه‌های سوخت فسیلی خواهد داشت.

بازگشت سرمایه؛ مقیاس بخش خصوصی برای مشارکت

صفیه رضایی - گروه صنعت: امنیت سرمایه‌گذاری و اطمینان خاطر بخش خصوصی از بازگشت سرمایه همیشه در اولویت‌های نخست برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران برای مشارکت در پروژه‌های صنعتی است.