صدور دستور ترخیص مواد اولیه تولید ماسک از گمرکات

وزیر صمت در مکاتبه‌ای با رئیس گمرک اعلام کرد کل پارچه‌های ملت بلون موجود در گمرکات کشور که تاریخ قبض انباره آنها قبل از ۲۰ آبان ۹۹ است از گمرکات ترخیص شود.

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مکاتبه‌ای با میراشرفی رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع «ترخیص پارچه‌های ملت بلون ‌موجود در گمرکات»‌، با اشاره به بند ۹ مصوبات جلسه ۲۰ آبان ۹۹ کمیته لجستیک ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد: کلیه پارچه‌های ملت بلون موجود در گمرکات سراسر کشور که تاریخ قبض انبار آنها قبل از ۲۰ آبان ماه است، از گمرکات کشور ترخیص شود.

وی همچنین اعلام کرد که گزارش میزان ترخیص محموله‌های مذکور به تفکیک مشخصات واردکننده، میزان محموله ترخیص‌شده به صورت مستمر به سازمان حمایت و سازمان غذا و دارو ارسال شود.

در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران آمده است:

جناب آقای دکتر میر اشرفی

رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ترخیص پارچه ملت بلون موجود در گمرکات

باسلام

احتراماً، معطوف به بند (۹) مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۹.۸.۲۰ کمیته لجستیک ستاد ملی مبارزه با کرونا، ابلاغی ملی نامه شماره ۲۷۰.۹۹.۵۰۵۹۷ مورخ ۱۳۹۹.۸.۲۵ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان (موضوع ترخیص پارچه ملت بلون موجود در گمرکات کشور) و همچنین مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۹.۹.۱۵ قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا، بدین وسیله به استناد بند (۵) مصوبات نوزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۲.۲۱ ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص اختیار تفویض شده به این وزارتخانه برای مدیریت صادرات و واردات، ضروری است دستور فرمایید کلیه پارچه‌های ملت بلون موجود در گمرکات برتر کشور که تاریخ قبلی انبار آنها قبل از ۱۳۹۹.۸.۲۰ می‌باشد، طی تشریفات قانونی معمول و به‌ویژه اجرای فرآیند ذیل از سوی گمرکات، ترخیص و گزارش میزان ترخیص محموله‌های مذکور به تفکیک مشخصات کامل وارد‌کننده (نشانی، شماره تماس و...)، میزان محموله ترخیص شده و تاریخ ترخیص به صورت مستمر به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان غذا و دارو ارسال گردد:

- اخذ تاییدیه کیفیت و ایمنی سازمان غذا و دارو از واردکننده در خصوص محموله‌های وارداتی موجود در گمرکات کشور.

- ترخیص صرفا در صورت تامین ارز از محل ارز متقاضی یا تهاتر با صادرات امکان‌پذیر خواهد بود.

- اخذ تعهد از وارد‌کننده مبنی بر عرضه کل محموله ملت بلون با محوریت و مطابق حواله‌های صادره از ناحیه سازمان غذا و دارو جهت تأمین پارچه مورد نیاز تولیدکنندگان ماسک واجد شرایط اعلامی جهت فروش ماسک، حداکثر به قیمت مصوب ستاد لجستیک مقابله با کرونا و ارسال یک نسخه از تعهد به سازمان مذکور.
 
منبع: فارس


چاپ