05 بهمن، 1400

آرشیو برچسب: کیربکس


رقابت تنگاتنگ تولیدکنندگان گیربکس در مسابقه نابرابر

12:50 1400/8/4

ایران در زمینه تولید انواع گیربکس‌ها، رشد فزاینده‌ای داشته است. بعضی محصولات تولیدشده، قدرت رقابت با نمونه‌های خارجی را دارند. این محصول صنعتی مهم صادر می‌شود اما صادرات از نوع غیرمستقیم است.

روزنامه صمت

جستجو


  |