08 خرداد، 1401

آرشیو برچسب: مهری اسکندری


مسئولیت‌پذیری کلید رشد فردی و جمعی

20:47 1400/10/15

مهری اسکندری- روانشناس

روح آدم‌ها را بخرید

20:10 1400/10/5

مهری اسکندری- روانشناس

آش نخورده و دهن سوخته!

21:40 1400/9/28

مرحوم مادرم نسبت به زمان خودش خیلی جلوتر بود. ۶۰ سال پیش داستان‌هایی را برای من و برادرهایم تعریف می‌کرد که امروزه شاهد زنده‌اش را به‌وضوح می‌بینیم.

چرا مهاجرت؟

19:56 1400/9/17

مهری اسکندری- روانشناس

جواهر یا شیشه؟!

20:22 1400/9/7

امروز با خواندن متنی که حکایت از استفاده شیشه به‌عنوان جواهرات داشت، حیرت‌زده دنیایی از افکار و موضوعات مختلف همچون کواکب دور تا دور هاله مغزم چرخید و ساعت‌ها ذهنم را درگیر کرد.

روزنامه صمت

جستجو


  |