14 آذر، 1401

آرشیو برچسب: ساخت سردخانه


تاثیر سردخانه ها در زنجیره تولید و عرضه محصولات غذایی

11:00 1401/5/18

سردخانه ها یکی از مهمترین بخش های زنجیره تولید و عرضه مواد غذایی می باشند و به دلیل افزایش جمعیت جهان بدون وجود سردخانه عرضه محصولات غذایی با مشکلی جدی رو به رو می شود.

روزنامه صمت

جستجو


  |