06 تیر، 1401

آرشیو برچسب: بازار متشکل


قیمت سکه بر مدار کاهش

13:01 1401/3/21

در بازار امروز قیمت نیم سکه ؛ ربع سکه و قیمت دلار متشکل بر مدار کاهش قرار گرفت.

قیمت دلار در بازار متشکل چقدر خرید و فروش می شود؟

13:25 1401/3/3

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۷۴۹ (بیست و پنج هزار و هفتصد و چهل و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

دلار را در بازار متشکل چند بخریم؟

12:21 1401/3/2

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۳۱ درصدی، از ۲۵,۵۹۸ (بیست و پنج هزار و پانصد و نود و هشت ) تومان به ۲۵,۶۷۸ (بیست و پنج هزار و ششصد و هفتاد و هشت ) تومان رسید.

آخرین قیمت دلار در بازار متشکل( ۱خرداد)

12:36 1401/3/1

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۴۳ درصدی، از ۲۵,۴۹۷ (بیست و پنج هزار و چهارصد و نود و هفت ) تومان به ۲۵,۶۰۸ (بیست و پنج هزار و ششصد و هشت ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل چقدر خرید و فروش می شود؟

12:17 1401/2/28

دلار در بازار متشکل امروز به ۲۵,۵۰۰ (بیست و پنج هزار و پانصد ) تومان رسید.

دلار را در بازار متشکل چند بخریم؟(۲۷ اردیبهشت)

13:33 1401/2/27

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۱۹ درصدی، از ۲۵,۵۵۴ (بیست و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار) تومان به ۲۵,۵۰۵ (بیست و پنج هزار و پانصد و پنج) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل چقدر خرید و فروش می شود؟

12:36 1401/2/26

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۵۴۸ (بیست و پنج هزار و پانصد و چهل و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۸ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل چقدر خرید و فروش می شود؟

12:54 1401/2/18

دلار در بازار متشکل امروز به ۲۵,۵۸۱ (بیست و پنج هزار و پانصد و هشتاد و یک ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل چقدر خرید و فروش می شود؟

11:50 1401/2/11

قیمت دلار در بازار متشکل امروز نسبت به روز قبل اندکی افت کرد

آخرین قیمت دلار در بازار متشکل / ۶ اردیبهشت

12:18 1401/2/6

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۱۷ درصدی، از ۲۵,۲۳۹ (بیست و پنج هزار و دویست و سی و نه ) تومان به ۲۵,۱۹۴ (بیست و پنج هزار و یکصد و نود و چهار ) تومان رسید.

روزنامه صمت

جستجو


  |