05 بهمن، 1400

آرشیو برچسب: افسانه سالاری


خودکفایی، حلقه مفقوده این صنعت مهم و اساسی

17:44 1400/9/15

آسانسورها و پله برقی‌ها در سال‌های اخیر جزو کاربردی‌ترین و مهم‌ترین اجزای یک بنا محسوب می‌شوند.

رقابت تنگاتنگ تولیدکنندگان گیربکس در مسابقه نابرابر

12:50 1400/8/4

ایران در زمینه تولید انواع گیربکس‌ها، رشد فزاینده‌ای داشته است. بعضی محصولات تولیدشده، قدرت رقابت با نمونه‌های خارجی را دارند. این محصول صنعتی مهم صادر می‌شود اما صادرات از نوع غیرمستقیم است.

فوتبال؛ صنعتی پولساز و اشتغال‌ آفرین

17:47 1400/6/28

رحیمی‌پورگفت: در هررشته و در هر فرهنگی ورزش خود پایه دوستی و همبستگی است. در هررشته‌ای که فعالیت می‌کنید بعد از یک مدت که در مسابقات مختلف شرکت می‌کنید با افراد زیادی آشنا می‌شوید و این آشناییت باعث ایجاد یک همدلی و انسجام میان اقشار متفاوت حاضر در آن مسابقات می‌شود.

بنگاه های اقتصادی چه مسئولیت اجتماعی دارند؟

11:52 1400/6/6

اخیرا وزارت کار درصدد تنظیم و انتشار آیین نا‌مه‌هایی برآمده است که نه به صورت اجبار، اما به نوعی مسئولیت اجتماعی را برای بنگاه‌های اقتصادی ترویج دهد.

روزنامه صمت

جستجو


  |