06 مهر، 1401

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:

تجارت سنتی با همسایگان، راهی برای دور زدن تحریم‌ها

دسته‌بندی: اقتصاد

1401/5/23 17:03
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:

تجارت سنتی با همسایگان، راهی برای دور زدن تحریم‌ها

دسته‌بندی: اقتصاد
17:03:00 1401/5/23

یک فعال بازار صادراتی و کارشناس اقتصادی گفت: بسیاری از صادرات با کشورهای همسایه از طریق بازارچه‌های مرزی و به صورت کاملاً سنتی است که این موارد حتی در زمان تحریم هم می‌توانند راه‌گشای کشور باشند

فرج امیدی در گفتگو با «روزگارما» با اشاره به اهمیت صادیک کارشناس اقتصادی مطرح کرد: تجارت سنتی با همسایگان، راهی برای دور زدن تحریم‌ها یک فعال بازار صادراتی و کارشناس اقتصادی گفت: بسیاری از صادرات با کشورهای همسایه از طریق بازارچه‌های مرزی و به صورت کاملاً سنتی است که این موارد حتی در زمان تحریم هم می‌توانند راه‌گشای کشور باشند فرج امیدی در گفتگو با «روزگارما» با اشاره به اهمیت صادرات و نقش آن در بهبود شاخص‌های صنعتی و تولیدی، گفت: صادرات نیروی محرکه اقتصاد است و این یک اصل در همه کشورها اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه است.

وی افزود: بازار داخلی هم سلیقه و هم نیاز محدودی دارد و به همین دلیل اکتفا به این بازار نمی‌تواند اثرگذاری بلندمدتی در رونق تولید و صنعت داشته باشد.

امیدی بهره‌گیری از تجربیات کشورهای توسعه‌یافته را امری مهم توصیف و تصریح کرد: رابطه صادرات و تولید در همه کشورهای توسعه‌یافته، یک رابطه مستقیم و هم‌افزاست. در این کشورها، تولید با کیفیت و انبوه، پشتوانه صادرات است و صادرات توسعه‌یافته و گسترده، عامل رونق تولید. این چرخه پویا سبب شده که اقتصادهای بزرگ دنیا، پایه سیاست‌های خود را بر امر صادرات استوار کنند و آن را به عنوان یک پیشران و پیشبر در اولویت سیاست‌گذاری قرار دهند.

وی با اشاره به سیاست‌های نادرست دولت قبل در امر صادرات، تعهد ارزی را یکی از موانع بزرگ بر سر راه صادرات دانست و ادامه داد: کنار هم آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های غیرکارشناسی سازمان‌ها و نهادهای متعدد ذی‌نفوذ در امر صادرات، سیاست‌های تعهد ارزی که بدون پشتوانه اعمال شد، خود بخش زیادی از ظرفیت‌های فعال در کشور را غیرفعال و منفعل کرد.

امیدی بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود را راهی برای دور زدن تحریم‌ها دانست و خاطرنشان کرد: در بازار بزرگ منطقه، هنوز هم بخش زیادی از معاملات ریالی و خارج از چارچوب‌های بین‌المللی انجام می‌شود؛ وانگهی بسیاری از صادرات با کشورهای همسایه از طریق بازارچه‌های مرزی و به صورت کاملاً سنتی است که این موارد حتی در زمان تحریم هم می‌توانند راه‌گشای کشور باشند و در نوع خود، بخش صادرات را لااقل در مناطق مرزی فعالتر کنند؛ البته این ظرفیت نیز به دلیل کم‌توجهی دولت قبل و اصرار نابجا بر تعهد ارزی خیلی مورد استفاده قرار نگرفت اما در دولت جدید با توجه به احیای برخی روابط سیاسی و شرایط منطقه و صدالبته تک نرخی شدن ارز، می‌توان از این موقعیت به نحو احسن بهره برد.

منبع:همت خبر

برچسب: اقتصاد ، تحریم ، سیاست ، صادراتhttps://www.smtnews.ir/index.php/direct/21565

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |