hamkari

نام و نام خانوادگی(*)

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر است

محل تولد(*)
ورودی نامعتبر است

تاریخ تولد(*)
/ / ورودی نامعتبر است

وضعیت نظام وظیفه
ورودی نامعتبر است

وضعیت تاهل(*)
ورودی نامعتبر است

آخرین وضعیت شغلی(*)
ورودی نامعتبر است

بیکار، درحال کار، دانشجو و...

معرف
ورودی نامعتبر است

تصویر(*)
ورودی نامعتبر است

(ارسال تصویر یک امتیاز محسوب می‌شود) لطفا تصویر خود با اندازه حداقل ۴۰۰ پیکسل و حجم حداکثر ۱مگابایت و پسوند jpg پیوست نمایید.

 
آیا نسبت خانوادگی با شخصی در روزنامه دارید؟(*)
ورودی نامعتبر است

آدرس محل سکونت فعلی(*)
ورودی نامعتبر است

تلفن منزل(*)
ورودی نامعتبر است

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر است

آخرین مدرک تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر است

رشته تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر است

تجربیات و مهارت‌ها، دوره‌های تخصصی یا تخصص‌های فردی
ورودی نامعتبر است

آشنایی مناسب به زبان‌های خارجی
ورودی نامعتبر است

 
سوابق کاری ۱
مسئولیت(*)
ورودی نامعتبر است

محل اشتغال(*)
ورودی نامعتبر است

سوابق کاری ۲
مسئولیت
ورودی نامعتبر است

محل اشتغال
ورودی نامعتبر است

سوابق کاری ۳
مسئولیت
ورودی نامعتبر است

محل اشتغال
ورودی نامعتبر است

سوابق کاری ۴
مسئولیت
ورودی نامعتبر است

محل اشتغال
ورودی نامعتبر است

 
در صورتی که تمایل دارید در این سازمان کار کنید
واحد مورد نظر جهت همکاری(*)
ورودی نامعتبر است

مسئولیت مورد درخواست(*)
ورودی نامعتبر است

حقوق مورد درخواست
ورودی نامعتبر است

ساعت حضور(*)
ورودی نامعتبر است

پست الکترونیک

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
تازه کردنورودی نامعتبر است