افول سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (بخش نخست)

شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی و سایر پارامترهای اثرگذار در اقتصاد ملی روند سرمایه‌گذاری در کشور را با نقصان مواجه کرده و بخش عمده‌ای از آن مربوط به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های توسعه‌ای است.

الزامات موفقیت در کنترل بازار

در شرایطی که اقتصاد ایران ۳ سال جنگ اقتصادی تمام‌عیار جهان غرب به رهبری امریکا را تجربه می‌کند نگاهی آسیب‌شناسانه به فرآیند مدیریت، نظارت و کنترل بازار نشان می‌دهد این حوزه به‌تناسب انتظارات و نیازهای اقتصادی بازار از رشد و توسعه برخوردار نبوده است.

چشم‌انداز اقتصاد را روشن کنید

مارکت میکر یک «فعال بازار» یا عضوی از شرکتی است که اوراق بهادار را در نرخ مشخص شده در سیستم معامله‌گری خرید و فروش می‌کند. باوجود اینکه معنای لغوی مارکت میکر (Market Maker) «بازارساز» است، این اصطلاح در بورس تهران «بازارگردان» نامیده می‌شود. بازارگردان، افراد یا شرکت‌هایی هستند که با هدف کسب سود، اقدام به خرید و فروش دارایی مالی (اوراق بهادار) یا کالاهای اقتصادی کرده و بنا به ماهیت عملکرد از نوسانات ناخواسته نرخ دارایی می‌کاهند.

اهمیت نظارت راهبردی در تحقق جهش تولید

یکی از مباحت مهم در مدیریت بخش‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی، نظارت بر عملکرد و ایجاد هماهنگی است.

جایگاه نفت در بودجه ۱۴۰۰

اقتصاد ایران در ۳ سال گذشته رشد منفی را تجربه کرده و با رکود سنگینی همراه بوده است؛ به‌نحوی که در سال ۹۷ رشداقتصاد کشور منفی ۵.۴ درصد و سال گذشته منفی ۶.۵ درصد به ثبت رسید.

تغییر پوسته فرسوده مدیریتی کشور

حکایت است که ملانصرالدین زنش را هر روز کتک می‌زد. از او پرسیدند: چرا همسرت را بی‌دلیل می‌زنی؟ گفت: من که نمی‌توانم برایش غذایی بیاورم، سفر ببرم، برایش لباس بخرم یا وظیفه همسری را بجا آورم؛ پس او را می‌زنم تا یادش نرود که من شوهرش هستم!