تاثیر اقتصاد نفت‌زده ایران بر بخش معدن

اقتصاد مبتنی بر نفت تاثیر خود را بر بخش‌های مهم اقتصاد ازجمله معدن گذاشته است. در حالی که معادن در کشوری مانند چین که اقتصاد اول دنیاست در بسترسازی تولید برای بخش‌های دیگر حکم زیرساخت را دارد در ایران این بخش در چنین اولویتی مشاهده نمی‌شود.

عضو شورای شهر تهران

شهری هوشمند

با افزایش جمعیت شهر تهران و اضافه شدن خودروهای شخصی به خیابان‌ها نه‌تنها به مشکلات ترافیکی افزوده شده، بلکه در زمینه پارکینگ و پارک حاشیه‌ای نیز مشکلاتی به وجود آمده که نیازمند مدیریت است زیرا هرقدر که از فضای خیابان‌ها اشغال می‌شود به معضل ترافیک نیز افزوده می‌شود.

اقتصاددان رفتاری

احتمال به‌جای امکان و شکست در تصمیم‌های اقتصادی

دانیل کانمن، استاد اقتصاد رفتاری درباره رویدادهای نادر می‌گوید: تجربه من به خوبی نشان می‌دهد تروریسم چگونه عمل می‌کند و چرا تا این حد تاثیرگذار است. در واقع، تروریسم یک آبشار دسترس‌پذیری را القا می‌کند. رسانه‌ها و گفت‌وگوهای تکراری تصویری آشکار از مرگ و آسیب را پیوسته تشدید می‌کنند و این باعث می‌شود این موضوع به‌ویژه هنگام قرار گرفتن در موقعیتی خاص، بی‌اندازه دسترس‌پذیر باشد.

سردبیر

وقت «بهبود محیط کسب و کار» است

نرخ رشد اقتصادی ۵/۸ درصدی و نرخ بیکاری ۱۱/۲ درصدی برای سال ۱۳۹۷ یکی از برنامه‌های پیش روی دولت دوازدهم برای دومین سال کشورداری است که تحقق این اهداف در نخستین گام نیاز به تامین منابع مالی دارد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران

سندی برای شتاب برون‌گرایی

امروزه اثرگذارترین برداشت‌ها از مفهوم «توسعه» معطوف به پاسخی مناسب به این پرسش کلیدی است که آیا آزادی و حق انتخاب افراد یک جامعه برای تعقیب خواسته‌های مشروع و اهداف متعالی و ارزشمندشان به رسمیت شناخته می‌شود یا خیر؟! و در عین حال آیا آن نیروی محرکه‌ای که انرژی و قدرت خود را از سوخت رشد اقتصادی می‌گیرد، مشخص است؟!

زمان طلایی برای افزایش سود از صادرات گاز

ایران دومین دارنده منابع گازی جهان است اما به دلیل شرایطی که در گذشته بر کشور حاکم بود هنوز نتوانسته‌ایم از این ذخایر، سوددهی مناسب داشته باشیم.