کارشناس اقتصاد

تحلیلی بر شرایط جاری در حوزه سلامت

در حالی‌که حدود یک ماه از جولان ویروس کرونا در کشور می‌گذرد و این ویروس سراسر کشور را فراگرفته، همچنان عرضه محصولات بهداشتی و ضدعفونی‌کننده، ماسک و دیگر مایحتاج هم برای مردم و هم برای کادر درمانی، شرایط مناسبی ندارد.

ایران نیازمند درک موقعیت‌های جهانی است

ژاپن تحت امپراتوری توکوگوآ شوگان در فاصله سال‌های ۱۶۰۳ تا۱۸۶۷ میلادی( ۹۸۱-۱۲۴۵ خورشیدی)، به کناره‌گیری از دنیا مشهور بود و تنها روابط خارجی‌اش با گروهی از تاجران هلندی بود که در جزیره کوچک دجیما متعلق به ناکازاکی به خرید و فروش اشتغال داشتند.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران

چگونه اقتصاد بدون نفت را مدیریت کنیم؟ (بخش دوم)

در بخش نخست این یادداشت گفتیم بسیاری از مدیران و کارشناسان اقتصاد معتقدند با تداوم و ادامه‌دار شدن محدودیت‌های صادرات نفت، برای نجات کشور و برنامه‌های در دست اجرا از بحران‌های به‌وجود آمده راهی جز طراحی و اجرای سیاست‌های جدید مبتنی بر اقتصاد بدون نفت نیست.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران

چگونه اقتصاد بدون نفت را مدیریت کنیم؟ (بخش نخست)

بسیاری از مدیران و کارشناسان اقتصاد معتقدند با تداوم و ادامه‌دار شدن محدودیت‌های صادرات نفت، برای نجات کشور و برنامه‌های در دست اجرا از بحران‌های به‌وجود آمده راهی جز طراحی و اجرای سیاست‌های جدید مبتنی بر اقتصاد بدون نفت نیست.

کارشناس اقتصاد

مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها در مواقع بحران

مسئولیت اجتماعی موضوعی است که در سال‌های اخیر به یک پاردایم غالب در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای دارای اقتصاد باز تبدیل شده و به‌طور جدی ازسوی سازمان‌های مردم‌نهاد، شرکت‌های بین‌المللی، دولت‌ها و سایر نهادهای سیاست‌گذار مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران

مدیریت تحول و نفت تحریمی (قسمت دوم)

در شماره نخست این یادداشت که روز گذشته منتشر شد، گفتیم باوجود اهمیت صنعت نفت و جایگاه آن در اقتصاد ایران و جهان، راهکارهای مدیریتی اعمال شده تاکنون نتوانسته نظام اجرایی و عملیاتی این صنعت کلیدی و بزرگ ایران را سامان بخشد،