کارآفرین و کارشناس اقتصاد

ایران سرزمین مادری

اهمیت کشف و استخراج نفت به‌عنوان یک محصول استراتژیک آن را به صنعتی مهم در اقتصاد تمام کشورهای جهان تبدیل کرده است.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران

صنعت نفت و توسعه توان داخلی ( بخش دوم)

روز گذشته در ادامه موضوع جایگاه صنعت نفت در اقتصاد کشور و راه‌های توسعه توان داخل در این صنعت، بر ضرورت ارزش‌آفرینی مبتنی بر توسعه بومی صنعت نفت اشاره و عنوان شد برای ارزش‌آفرینی برمبنای توسعه بومی صنعت نفت باید راهبردهای کلیدی و جهت‌گیری‌های کلان در سازمان‌های پروژه‌محور به‌ویژه وزارت نفت اجرایی شود.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران

صنعت نفت و توسعه توان داخلی

هفته گذشته به بیان موضوع‌هایی درباره جایگاه صنعت نفت در اقتصاد کشور و راه‌های توسعه توان داخل در این صنعت پرداخته و پیشنهادهایی ارائه شد.

کارشناس اقتصاد

آینده اقتصاد براساس تحولات منطقه

در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای با ترور سردار قاسم سلیمانی میان ائتلاف غربی-عربی به رهبری امریکا و ائتلاف مقاومت با محوریت جمهوری اسلامی ایران به اوج خود رسیده، حمایت‌های مردمی و یکپارچه ملت‌های ایران و عراق از ائتلاف مقاومت،

متخصص کارآفرینی

روشنفکرنماهای تفکر کارآفرینی

متاسفانه در کشور درک اشتباهی از کارآفرینی وجود دارد و روشنفکرنماها جریان فکری خطرناکی را راه انداخته‌اند که می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به جامعه وارد کند و نتیجه همین جریان فکری در کشورمان ملموس است.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران

صنعت نفت و توسعه توان داخلی (بخش دوم)

در بخش نخست این یادداشت که روز گذشته منتشر شد به جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران اشاره و عنوان شد که برای موفقیت در برنامه‌های توسعه‌ای این صنعت، توجه به ساخت داخل و ارتقای توان داخلی از ضرورت‌ها است.