دوستان و عزیزانی که هم سن‌ و سال من هستند (بالای ۶۰ سال) و در سال‌های ۵۶ و ۵۷ در سن دانشجویی بودند، به‌طورحتم به یاد دارند که در این سال‌ها، با افزایش شور و احساسات انقلابی مردم علیه رژیم پهلوی و تظاهرات روزانه در شهرهای گوناگون کشور، نیروهای نظامی- امنیتی حکومت پهلوی تا حدودی و به‌تدریج، عنان کنترل شدید امنیتی کشور را از دست داده بودند و یکی از آثار این تحول،

باوجود چالش‌های بزرگی مانند تحریم‌های جدید امریکا که می‌تواند تجارت خارجی ایران را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد، باید مراقب بود که چنین موانعی باعث سراسیمگی، اضطرار و تحدید دورنما نشود و نظام تجاری ما را مبتلا به نزدیک‌بینی مفرط نکند.

تاثیر رفتار اقتصادی بر رفتار سیاسی به‌ویژه در فضای التهابی امروز، شرایطی را ایجاد کرده که هرگونه حرکت بدون مطالعه یا شتاب‌زده ممکن است مسیرهایی که پیش از این برای آن فکر و سپس سرمایه‌گذاری کرده‌ایم را به‌راحتی تخریب کند و موجب بروز خسارت‌هاییشود.

هدف‌گیری نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی، یکی از وجوه مشترک اهداف برنامه‌های توسعه اخیر به‌شمار می‌رود، این در حالی است که باوجود تکرار این هدف،

ایران در عرصه صادرات کالایی نسبت به سایر رقیبان بین‌المللی مانند اروپا که بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ سال پیشینه تجارت دارد، به‌نسبت جوان و کم‌تجربه است.

 براساس ارزیابی انجام شده در امسال از میان ۱۱۵۷ شهر کشور حدود ۳۳۴ شهر با جمعیت ۳۴ میلیون نفر در شرایط تنش آبی هستند که از این ۳۴ میلیون نفر حدود ۱۷ میلیون نفر در وضعیت قرمز تنش آبی قرار دارند.

افزایش صادرات غیرنفتی، محوری‌ترین سیاست اقتصادی دولت ایران در چند دهه گذشته بوده که مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور نیز به شمار می‌رود زیرا برای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش نقش بخش خصوصی در فرآیند تولید ثروت ملی، توسعه صادرات غیرنفتی، یک ضرورت و نیاز انکارناپذیر است.