آنان که قلب‌شان در جست‌وجوی تغییر و تحول می‌تپد

«نمایش دادن» بخشی از زندگی فردی و جزء مهمی از زندگی اجتماعی و برش کاملی از رشد و توسعه اقتصادی و جزء لاینفک تجارت در جهان معاصر است. نمایشگاه محل تجلی و نمایش تلاش‌های انسانی در حوزه‌های گوناگون صنایع، معادن، انرژی، خدماتی، پولی و مالی درگذشته، حال و آینده انسان است.

بیش از یک سال به‌دلیل ماهیت بیماری کرونا و شرایط سخت آن، جهان از فعالیت‌های نمایشگاهی و دور هم جمع شدن و نشان دادن توانایی‌های خود در همه حوزه‌ها محروم مانده بود. هرچند در کشورهای آسیایی چون روسیه و چین شاهد تلاش‌هایی برای برگزاری رویدادهای نمایشگاهی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بودیم اما فضای تخصصی حاکم بر این رویدادها از همیشه ضعیف‌تر بوده است.

حال که شرایط کرونا در دنیا به سمت‌وسوی مهارشدن می‌رود، فرصتی است تا روزجهانی نمایشگاه‌ها را به همه کسانی که دل‎شان برای تغییر و تحول می‌تپد و دانایی و توانایی را با نمایش داشته‌های خودی و بیگانه در هر جای جهان برای اتحاد انسانی به نمایش می‌گذارند و در این راه قدمی برمی‌دارند، تبریک و شادباش بگوییم و آرزوی برگزاری دوباره همه نمایشگاه‌هایی را بکنیم که بر دانسته‌ها و توانایی‌های انسانی می‌افزودند.

ناصر بزرگمهر/ مدیر مسئول


چاپ