مدیر مسئول

آقای رئیس‌جمهوری کسی به‌سوی قطار ایستاده سنگ نمی‌اندازد!

حتما شما هم قطارهای زیادی را در زندگی‌تان دیده‌اید. قطارها وقتی به ایستگاه خود می‌رسند، سرعت‌شان کم و کمتر می‌شود تا در جای خود ثابت می‌ایستند.

مدیر مسئول

آقای رئیس‌جمهوری هرکس که درس خوانده نمی‌تواند درس بدهد

موضوع ساده‌ای است؛ سال‌هاست که در سرزمین ما یک تفکر غلط مدیریتی رایج شده است؛ فکر می‌کنیم هر کس که یک روز در کلاس نهضت سوادآموزی شرکت کرد، می‌تواند در همان کلاس یا کلاسی مشابه، مدرس شود و تدریس کند.

مدیر مسئول

آقای رئیس‌جمهوری مدیریت بیمه یک ضرورت ملی است

امروزه بیمه یک ضرورت برای زندگی انسان‌ها به‌شمار می‌آید که آسیب‌های بی‌توجهی به آن جبران‌ناپذیر است. دولت‌ها باید بیمه را جدی بگیرند.

مدیرمسئول

آقای رئیس‌جمهوری مبارزه با فساد «نر» می‌خواهد

در دولت‌های قبل هم چند بار این داستان را نوشتم که می‌گویند در ایام قدیم و در زمان ماضی، در یکی از پاسگاه‌های ژاندارمری سابق، ژاندارمی خدمت می‌کرد که مشهور بود به سرجوخه جبّار.

مدیر مسئول

آقای رئیس‌جمهوری با هم بخوانیم «دوباره می‌سازمت وطن»

قصه اول:
می‌گویند در زمان ناصرالدین شاه، روزی امیرکبیر که از حیف و میل سفره‌های خوراکِ درباری‌ها به تنگ آمده بود به شاه پیشنهاد کرد که برای یک روز آنچه رعیت می‌خورند را میل فرمایند.
شاه پرسید که مگر رعیت ما چه میل می‌کنند؟

مدیر مسئول

آقای رئیس‌جمهوری فکری به حال این هواپیمایی همای بدون بال بکنید

یک شرکت هواپیمایی شتر گاو پلنگ درست کرده‌ایم که نمی‌دانیم بالاخره دولتی است؟ خصوصی است؟ خصولتی است؟ و براساس کدام معیار جهانی، بین‌المللی و حتی وطنی اداره می‌شود؟