مدیرمسئول

مدیریت‌های یک سویه نگر

به نام او که هرچه بخواهد همان می‌شود.
در یادداشت (مدیریت تغییرنگاه) درشنبه ۲ هفته قبل نوشتم که: برای دیدن هر شیئی یا شخصی در طبیعت می‌توان از ۳۶۰ زاویه به آن نگاه کرد. اگر زوایا را کوچکتر کنیم می‌توان از ۳۶۰۰ زاویه یا ۳۶ هزار زاویه به آن نگریست. چرا ۳۶ هزار زاویه؟ می‌توانیم به ۳۶۰ هزار زاویه یا ۳ میلیون و ششصد هزار یا ۳ میلیارد و ششصد میلیون و حتی بیشتر اشاره کنیم.

مدیرمسئول

مدیریت تغییر الزام تاریخی است

به نام او که هر چه بخواهد همان می‌شود
در یادداشت شنبه گذشته نوشتم (مدیریت تغییر نگاه، زندگی را زیباتر می‌کند) و باید همه و خصوصا مدیران ارشد با تغییر نگاه، به شرایط، بهتر نگاه کنند.

مدیر مسئول

مدیریت تغییر نگاه زندگی را زیبا تر می کند

ناصر بزرگمهر - مدیر مسئول: مدیر عامل یک بانک از تغییر نگاه و آرزوهای بزرگش برایم می گوید،یک دوست در آرزوهای خود به دنبال انسانی با ویژگی های ذهنی خود می گردد و از من کم‌دان کمک می خواهد،

مدیرمسئول

مدیریت مبارزه بافرهنگ یک کلاغ، چهل کلاغ

به نام او که هرچه بخواهد همان می‌شود
 هر روز خبری یا به عبارت درست تر شایعه‌ای از یک تغییر به گوش می‌رسد که نه شخصی که باید تغییر کند می‌داند و نه کسی که باید دیگری را عوض کند و نه جایگزین...تازه اینگونه شایعات ساده ترین مدل هستند.

مدیرمسئول

نمره انضباط دولت چند است؟

به‌نام او که هرچه بخواهد همان می‌شود
در روزگاری که ما درس می‌خواندیم، انواع نمرات در کارنامه‌ها وجود داشت از علم‌الاشیاء تا جغرافیا، از منطق تا فلسفه، از انگلیسی تا عربی، از نقاشی تا ورزش و... اما نمره‌ای وجود داشت که پدر قبل از آنکه به معدل و سایر نمرات نگاهی کند، آن را می‌دید، این نمره را حتی در کنار بقیه نمی‌نوشتند، پایین کارنامه و جداگانه اعلام می‌کردند که نمره انضباط آقازاده یا خانم‌زاده شما فلان است.

مدیرمسئول

وجود رقیب، یک فرصت طلایی است

به نام او که هر چه بخواهد همان می‌شود
در قدیم، در بازارهای سنتی که هنوز نمونه آن فراوان است صدها زرگر، کنار یکدیگر مغازه‌های طلافروشی یک‌نبش و دونبش تاسیس می‌کردند و هیچ‌کس هم آزرده‌خاطر نمی‌شد.