• رشد بورس به امید تورم مخرب است

    «انتظارات تورمی» یکی از اصطلاحاتی است که در طول یک سال گذشته مکررا از زبان افرادی که خود را ‌کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه معرفی می‌کنند، شنیده‌ایم.