• عرضه‌های اولیه را بخریم یا نه؟

    برخی از بورس‌بازها معتقدند که برخلاف قاعده سنتی بازار سرمایه، عرضه‌های اولیه دیگر چندان سودآور نیست و بازدهی برخی نمادهای قدیمی بیشتر از عرضه‌های اولیه است.

  • عرضه اولیه «ولپارس» آغاز شد

    بر اساس اعلام سازمان بورس، ثبت سفارش در روز اول عرضه اولیه ولپارس در حالی آغاز شد که مهلت ثبت سفارش امروز تا ساعت ۱۶ ادامه دارد.