• صنعت هتلداری در شرف ورشکستگی

    ...
  • ضرورت احیای یک صنعت ارزآور

    در روزهای اخیر نقش کرونا در کاهش سفرها به‌ویژه سفرهای خارجی به حدی پررنگ شده که دیگر کاهش ارزش ریال و توانایی مالی مردم برای سفر کردن به چشم نمی‌‌‌آید.

  • قیمت‌های نجومی پرواز شکسته می‌شود؟

     اگر روز آینده بخواهید به استانبول سفر کنید باید حدود ۵۰ تا ۶۵ میلیون تومان برای بلیت هوایی هزینه کنید. البته بلیت‌های ۲۵ میلیونی نیز در برخی آژانس‌های گردشگری فروخته می‌شود. اگرچه کارشناسان می‌گویند بلیت‌های کلاس‌پایین بسته‌شده‌ اما قیمت بلیت‌های اکونومی قطرایرویز ۶۵ میلیون تومان است و اگر

    ...