۵۰ سال تورم

به‌اعتقاد برخی اقتصاددانان افزایش نرخ تورم یکی از عواملی است که منجر به کاهش ارزش پول ملی یک کشور می‌شود و از سویی هم برخی کارشناسان با اشاره به سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی در نیم قرن اخیر، کشورمان را در امر مواجهه ۵۰ساله با تورم بالا در جهان بی‌همتا می‌دانند.