• وحید خزایی در یک قدمی اعدام!

    وحید خزایی در بازگشت به ایران بازداشت شد او اتهامات زیادی دارد که برخی آنقدر بزگ هستند که او را در برابر اتهام محاربه قرار می‌دهد که مجازاتی جز اعدام ندارد!