• میزان انتقال کرونا چند برابر شده است؟

    یک متخصص ویروس‌شناسی با اشاره به افزایش سرعت انتقال ویروس، گفت: درحال‌حاضر یک فرد پس از گذشت چند روز از حضور در یک مهمانی، دچار علائم بیماری می‌شود بنابراین با توجه به افزایش قدرت سرایت ویروس، باید حتی در زمان دیدار با پدر و مادر از ماسک استفاده شود.