• بهره‌برداری از ۵ طرح انتقال برق در فارس

    در قالب «پویش الف-ب-ایران» و با حضور همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، ۵ طرح تامین و انتقال برق و انرژی در فارس و بوشهر با سرمایه‌گذاری ۸۶۰ میلیارد ریال روز سه‌شنبه به بهره‌برداری رسید.