• بازمهندسی ضوابط مخل تولید

  امسال با شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» آغاز شد.

 • ضرورت تحول در ساختار فعلی اقتصاد

  امسال با شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» آغاز شد.

 • بکارگیری سیاست‌های متناسب با شرایط روز

  چند سالی است که رهبر معظم انقلاب پیام‌های نوروزی را به مسئله تولید اختصاص داده‌اند و با انتخاب شعارهایی حول و حوش تولید سعی در انتقال اهمیت موضوع به سطوح مختلف جامعه از جمله دولت و مردم داشته‌اند.

 • شرط موفقیت در بازار رقابتی

  ...
 • بکارگیری سیاست‌های متناسب با شرایط


  چند سالی است که رهبر معظم انقلاب پیام‌های نوروزی را به مسئله تولید اختصاص داده‌اند و با انتخاب شعارهایی حول و حوش تولید سعی در انتقال اهمیت موضوع به سطوح مختلف جامعه از جمله دولت و مردم داشته‌اند.

 • دانش‌بنیان‌ها پیشگامان جهش تولید

  چند سالی است که رهبر معظم انقلاب پیام‌های نوروزی را به مسئله تولید اختصاص داده‌اند و با انتخاب شعارهایی حول و حوش تولید سعی در انتقال اهمیت موضوع به سطوح مختلف جامعه از جمله دولت و مردم داشته‌اند.

 • مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها در مواقع بحران

  مسئولیت اجتماعی موضوعی است که در سال‌های اخیر به یک پاردایم غالب در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای دارای اقتصاد باز تبدیل شده و به‌طور جدی ازسوی سازمان‌های مردم‌نهاد، شرکت‌های بین‌المللی، دولت‌ها و سایر نهادهای سیاست‌گذار مورد توجه قرار گرفته است.

 • پیش نیازهای تحقق یک «پویش»

  در تمام جوامع بشری پویش‌های مردی راهی برای به نتیجه رساندن یک خواسته عمومی به‌شمار می‌رود؛ به عبارت دیگر پویش‌های مردمی، درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت‌های گروهی است که گروه هدف را برمی‌انگیزد تا برای دستیابی به یک هدف مشارکت کنند و در مسئولیت کار شریک شوند؛

 • «اعتمادسازی» کلید حفظ بازار هدف

  هفته پیش آیین روز ملی صادرات با یک ماه و نیم تاخیر برگزار شد تا پرونده بیست‌وسومین آیین روز ملی صادرات هم بسته شود.

 • اقدام‌های موثر در حمایت از کالای ایرانی

  تولید ملی و ضرورت حمایت از آن کلیدواژه‌هایی هستند که بارها و بارها آن را شنیده‌ایم، اما این حمایت از تولید ملی و رونق آن چگونه می‌تواند محقق شود؟

 • اصول مشتری‌مداری در دهکده جهانی

  در کشورهای گوناگون تعابیر مختلفی از مصرف‌کننده ارائه می‌شود. به باور برخی «مصرف‌کننده به هر شخصی گفته می‌شود که در مقابل عرضه‌کننده قرار می‌گیرد و کالا یا خدماتی را دریافت می‌کند؛ چه به قصد مصرف شخصی باشد و چه به قصد مصرف شغلی»؛ برای مثال موادی که دندانپزشک از بازار تهیه می‌کند تا با آن دندان

  ...