• ضرورت تحول در ساختار فعلی اقتصاد

    امسال با شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» آغاز شد.

  • اهمیت حفاظت از محیط‌ زیست در حوزه کسب‌وکار

    در عصر کنونی بازاریابی براساس برخی ملاحظات محیطی و اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های شرکت‌های تولید کالا و خدمات مطرح است و یکی از حیطه‌های بازاریابی که در مسائل زیست‌محیطی مباحث زیادی به آن اختصاص یافته، بازاریابی سبز یا بازاریابی اجتماعی است.