صنعتی پاک و درآمدزا

گردشگری معدن از بهترین فعالیت‌های ژئوتوریسمی به‌شمار می‌رود زیرا که این بازدید شما را با ناشناخته‌هایی از دل زمین، کانی‌ها و سنگ‌های گران‌بها، فعالیت‌های معدنکاران و میراث تاریخی آشنا کرده و قابلیت تبدیل یک معدن به‌مقصدی برای بازدید گردشگران و کسب درآمد پایدار از آن را به‌وجود می‌آورد، چند سالی است که بحث ورود این صنعت به ایران مطرح و حتی معادنی نیز برای این کار تعیین شده است.

نقش سازمان جنگل‌ها در ادامه فعالیت معادن

واژه «تخریب» در اذهان عمومی به این معناست که چشم‌انداز طبیعی طی عملیاتی دچار تغییرات شده و بدون بازسازی به وجهه‌ای زشت رها می‌شود.

نقشه راه تبیین‌گر است

 نقشه راه معدن را از عوامل مهم توسعه معادن دانست و در گفت‌وگو با صمت از زوایای تهیه و اجرای آن گفت.