تنها راه نجات تهران از کرونا چیست؟

شهر و ترافیک

نماینده مجمع نمایندگان تهران در ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد که بر اساس نظر کارشناسان به جز قرنطینه ۲ الی ۳ هفته‌ای تهران راه دیگری برای برون رفت از این وضعیت وجود ندارد.

اقبال شاکری در بخشی از ویدئویی که در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد می‌گوید: تمام راه هایی که تاکنون پیش گرفته شده است نتیجه درستی نداده و اکنون تنها راه خروج از حالت فعلی، قرنطینه کامل تهران به مدت دو تا سه هفته است.

وی با اعتقاد به این که دولت باید نسبت به این پیشنهاد تمکین و لوازم قرنطینه کامل تهران را فراهم اظهار کرد: دولت باید به کادر درمان، حمل‌ونقل عمومی و به معیشت مردم کمک کند. این امر نیز جزئی از قرنطینه تهران محسوب می‌شود. بنابراین جز این راه دیگری برای مقابله با این ویروس وجود ندارد.باید هرچه زودتر برای اینکه فوت بیش از ۴۰۰ نفر از هموطنان عادی نشود قرنطینه کامل را در تهران را اجرایی کنیم.

نماینده مجمع نمایندگان تهران در ستاد ملی مبارزه با کرونا، در کپشن این پست اینستاگرامی خود نوشت: طبق نظر کارشناسان به جز قرنطینه ۲ الی ۳ هفته ای، راه دیگری برای برون رفت از این وضعیت وجود ندارد. دولت موظف است با همه توان جلوی فوت بیش از ۴۰۰ نفر از هموطنان( که بخش قابل توجهی از آن مربوط به تهران است) را بگیرد.منبع: ایسنا

چاپ