کارتون - شماره ۱۴۸۸

عروسی با طعم کرونا و بی‌توجهی به ممنوعیت فعالیت تالارها
طرح: حسین علیزاده


چاپ