کدخبر: 32668

صاحبخانه‌ها منصفانه نرخ اجاره را تعیین کنند

مطبوعات: صاحبخانه‌ها منصفانه نرخ اجاره را تعیین کنند / طرح: حسین علیزاده