کدخبر: 32439

درحاشیه قیمت بالای مسکن و بی‌رقیبی مشتریان برای خرید آن

درحاشیه قیمت بالای مسکن و بی‌رقیبی مشتریان برای خرید آن / طرح: حسین علیزاده