حذف صفرها شدنی اما مشروط

اگر بخواهیم از این منظر نگاه کنیم، می‌توان سیاست بانک مرکزی را در اجرای حذف صفرها از پول ملی منطقی دانست، چراکه به نظر می‌رسد اگر به دنبال آثار مثبت اصلاح پول ملی در کشور هستیم، این امر باید در یک شرایط منطقی اتفاق بیفتد چراکه اگر به غیر این باشد و شرایط و زمینه اجرای این سیاست فراهم نباشد آثار و اهداف مثبتی که برای آن پیش‌بینی شده است کوتاه‌مدت و مقطعی خواهد بود و اثر خود را در بلندمدت از دست می‌دهد که با توجه به این منطق این‌طور به نظر می‌رسد که درحال‌حاضر زمان اجرای حذف صفرها نیست.
در این زمینه یکی از پیش‌نیازهایی که می‌توان برای اجرای این طرح قائل شد، افزایش تراز بازرگانی و تجاری کشور است چراکه با تحقق این هدف می‌توان امیدوار بود میزان ارزی که وارد کشور می‌شود باعث به تعادل رساندن تراز پرداختی‌ها شود، ضمن اینکه در کنار این مهم، باید بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور از یک ثبات نسبی برخوردار باشد.
به نظر می‌رسد با توجه به اقداماتی که از سوی دولت درحال انجام است و امیدواری‌هایی که برای رفع تحریم‌ها وجود دارد، می‌توان امیدوار بود شرایط اقتصادی کشور به جایگاه واقعی خود برسد و این امر زمینه اصلاح پول ملی را فراهم کند. ضمن اینکه باید به این موضوع نیز توجه داشت که حذف صفرها با توجه به تجربه سایر کشورها، بی‌شک در کشور ما نیز شدنی است اما باید منتظر فراهم‌شدن شرایط بود. به‌طور حتم حذف صفرها به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و در روابط بین‌المللی باعث ایجاد ذهنیت و انگیزه مثبت برای پول ایرانی می‌شود که این امر می‌تواند اتفاق بسیار خوبی برای کشور ما به‌شمار آید. به هر حال با توجه به شرایط مناسبی که حذف صفرها می‌تواند برای کشور به ارمغان آورد باید زمینه محقق‌شدن این سیاست از سوی سیاستگذاران اقتصادی و پولی فراهم شود تا به‌زودی شاهد اصلاح پول ملی باشیم.

عباس ابونوری - کارشناس اقتصادی


چاپ