فوری / یادداشت همتی درباره توافق ارزی با کره جنوبی

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت جدید اینستاگرامی خود به توافق با کره جنوبی اشاره کرد.

امروز ۴ اسفند ماه ۹۹ به درخواست سفارت خانه های کره جنوبی و ژاپن در تهران، ملاقات های جداگانه ای با سفرای دو کشور یاد شده داشتم. در دیدار با سفیر کره در خصوص نحوه جابجایی و مصرف بخشی از منابع ارزی بانک مرکزی در کره جنوبی ، به مقاصد مورد نظر ، توافق شد و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص میزان منابع مورد انتقال و بانکهای مقصد به طرف کره ای اعلام شد. ضمن استقبال از تغییر رویکرد کره جنوبی تأکید کردم ، اگرچه جمهوری اسلامی ایران از تغییر رویکرد کشورها و افزایش همکاریها استقبال می کند، اما پیگیریهای حقوقی این بانک به منظور مطالبه خسارات ناشی از عدم همکاری بانکهای کره ای در سالهای اخیر به قوت خود باقی خواهد بود و طرف کره ای باید تلاش زیادی انجام دهد تا این سابقه منفی از بین برود.

دردیدار با سفیر ژاپن نیز به نماینده ژاپن تاکید کردم کشورهای دوست می بایست فارغ از فشارهای سیاسی به همکاری با یکدیگر اهتمام ورزند. طرف ژاپنی باید در خصوص استفاده ایران از منابع ارزی خود و انتقال آنها به سایر مبادی مورد نیاز بانک مرکزی ایران ابتکار عمل داشته باشد.

سفیر ژاپن در ایران نیز ضمن قدردانی از تلاش بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت بدهی های شرکت های ایرانی به طرف های ژاپنی، پیشنهاد استفاده از منابع موجود برای خرید واکسن کرونا را مطرح و براهتمام سفارت ژاپن در ایجاد ارتباط بین بانکهای مرکزی دو کشور به منظور پیشبرد بهتر امور و حل مسایل بانکی تاکید کرد.

16.jpg

منبع: گسترش نیوز


چاپ