جزئیات گشایش اقتصادی امروز مشخص می شود

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مساله گشایش اقتصادی گفت: زمان و جزییات «گشایش اقتصادی» امروز مشخص می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: امروز در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی موضوع گشایش اقتصادی مطرح می‌شود و موارد کارشناسی آن در دست بررسی است.

وی افزود: هدف اصلی این طرح هم مدیریت نقدینگی و تامین مالی در بازارها است.

منبع: اقتصاد آنلاین


چاپ