ایجاد بانک اطلاعاتی جامع برای مالیات‌ستانی

با توجه به مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در حالی موضوع دریافت مالیات از بخش‌های مختلف به‌عنوان یک درآمد پایدار و مناسب موردتوجه قرار گرفته که متاسفانه در تمام این سال‌ها نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های گسترده‌ای که در این حوزه در کشور وجود داشته استفاده کنیم.

 در حال‌حاضر با وجود ظرفیت‌های مالیات‌ستانی بسیار که در کشور وجود دارد اما بخش‌هایی در کشور هستند که با وجود درآمد و بازدهی که ایجاد می‌کنند یا از مالیات معاف هستند یا از پرداخت این حق قانونی سر باز می‌زنند و جزو فراریان مالیاتی به‌شمار می‌آیند که رفع این پدیده نیز خود به یک دغدغه مهم تبدیل شده است.
برای خروج از این شرایط، گام نخست این است که فرهنگ مالیات در کشور نهادینه شود و همچون سایر کشورها، پرداخت مالیات یک امری پذیرفته شده برای ایجاد رفاه بیشتر در جامعه تلقی شود نه یک هزینه سربار.
گام بعدی دراین زمینه فراهم کردن یک بانک اطلاعاتی جامع است که بتوان با دریافت اطلاعات شفاف در زمینه درآمدها و ثروت‌ها در بخش‌های گوناگون، فعالیت‌ها و درآمدهایی که در اقتصاد کشور وجود دارد را شناسایی و رصد کرد و جلوی افراد و بخش‌هایی که از پرداخت مالیات سرباز می‌زنند را گرفت و با آنها برخورد قانونی داشت.
باید بپذیریم، به‌دلیل نبود همین نظام اطلاعاتی مناسب هست که هنوز آمار دقیقی از میزان فرار مالیاتی در کشور وجود ندارد و همین خلأها سبب شده تا راهکارهایی هم که در این زمینه ارائه می‌شود نتیجه‌بخش نباشد.
اما در مجموع اگر هدف این است که درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود و از طریق مالیات‌ستانی یک درآمد پایدار برای کشور ایجاد شود، باید نسبت به فراهم کردن یک سازکار مناسب در راستای شناسایی آن دسته از فعالیت‌های غیرمولد که سود سرشاری را عاید افراد می‌کنند یا با وجود درآمدزایی بالایی که دارند از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند، برخورد جدی شود.
 با شناسایی این فعالیت‌ها و گسترش پایه‌های مالیاتی می‌توان هم درآمد پایداری برای توسعه اقتصاد کشور ایجاد کرد هم جلوی بخشی زیادی از فعالیت‌های زیرزمینی و سفته‌بازی را گرفت.
علی صادقین ـ کارشناس اقتصاد


چاپ