نظام بانکی

پیش به سوی نظام بانکی کارآمد

زهره محسنی‌شاد - گروه اقتصاد: بانک‌ها از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی هر کشور برای ایجاد بسترهای مناسب توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند.

بیمه

پوشش‌های جدید بیمه‌ای برای صنعت

زهره محسنی‌شاد - گروه اقتصاد: امروزه صنعت بیمه یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی و مالی محسوب می‌شود که از یک سو در تقویت بنیه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی دارد و از سوی دیگر با ایجاد اطمینان و امنیت و تشکیل پس‌اندازهای ملی، زمینه گسترش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را فراهم می‌کند.

بانک مرکزی

رشد تولید ملی در گرو استقلال بانک مرکزی

زهره محسنی‌شاد- گروه اقتصاد: رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و در پی آن افزایش تورم طی سال‌های گذشته بنا به اعلام کارشناسان، نتیجه نبود استقلال بانک مرکزی بوده است،

بانک

۹۴، آخرین سال فعالیت غیرمجاز

گروه اقتصاد: چند سال پیش بود که تعداد موسسه‌های مالی و اعتباری که وارد سیستم پولی کشور می‌شدند به شکل قارچ‌گونه‌ای افزایش یافت و این رشد تا جایی پیش رفت که کمیت از کیفیت پیش افتاد.

نرخ سود بانکی متناسب با تورم

زهره محسنی شاد - گروه بانک و بیمه: اولین شرط برای جذابیت در هر نوع سرمایه‌گذاری، بازده و سود حاصل از آن است. به عبارت دیگر صاحب سرمایه بازاری را برای حضور انتخاب می‌کند که سود و منفعت بیشتری در قبال کمترین ریسک بپذیرد.

تسهیلات صنعت

نفع تولید از افزایش سرمایه بانک‌ها

زهره محسنی شاد - گروه بانک و بیمه: با نزدیک شدن به فصل مجامع، موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها بار دیگر به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است.