تورم

کاهش تورم تولید کننده

سمیرا کرمی- گروه اقتصاد: تورم بخش تولید مهلک‌ترین نوع تورم برای هر اقتصادی است، چرا که منجر به کاهش تولید و اشتغال می‌گردد.

تغییر در رویکرد سرمایه گذاری

زهره محسنی‌شاد - گروه اقتصاد: دولت این روزها درگیر تدوین بسته‌ای است که بتواند اقتصاد ایران را از بیماری رکود و تورم که مدت‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کند، خلاص کند، در نخستین گام هم به سراغ کاهش تورم رفته و هدفگذاری را برای پایان سال نرخ ۲۵ درصد اعلام کرده است.

نظام بانکی

پیش به سوی نظام بانکی کارآمد

زهره محسنی‌شاد - گروه اقتصاد: بانک‌ها از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی هر کشور برای ایجاد بسترهای مناسب توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند.

بیمه

پوشش‌های جدید بیمه‌ای برای صنعت

زهره محسنی‌شاد - گروه اقتصاد: امروزه صنعت بیمه یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی و مالی محسوب می‌شود که از یک سو در تقویت بنیه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی دارد و از سوی دیگر با ایجاد اطمینان و امنیت و تشکیل پس‌اندازهای ملی، زمینه گسترش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را فراهم می‌کند.

بانک مرکزی

رشد تولید ملی در گرو استقلال بانک مرکزی

زهره محسنی‌شاد- گروه اقتصاد: رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و در پی آن افزایش تورم طی سال‌های گذشته بنا به اعلام کارشناسان، نتیجه نبود استقلال بانک مرکزی بوده است،

بانک

۹۴، آخرین سال فعالیت غیرمجاز

گروه اقتصاد: چند سال پیش بود که تعداد موسسه‌های مالی و اعتباری که وارد سیستم پولی کشور می‌شدند به شکل قارچ‌گونه‌ای افزایش یافت و این رشد تا جایی پیش رفت که کمیت از کیفیت پیش افتاد.