سیاست‌هایی بـرای رونـق تولیـد

زهره محسنی شاد - گروه اقتصاد: برنامه دولت یازدهم برای خروج از رکود، بر رفع تنگناهای مالی از یک طرف و ایجاد تحرّک در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور در کنار تسهیل شرایط فعالیت بخش‌های اقتصادی از سوی دیگر، بنا نهاده شده است.

دستگاه کارت خوان

نه اصناف کوتاه می‌آیند، نه بانک مرکزی

زهره محسنی‌شاد - گروه اقتصاد: دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌های فروشگاهی از ابتدای آبان ماه خبری بود که در هفته‌های گذشته به‌سرعت بین مردم و بازاری‌ها پخش شد و البته واکنش‌های متعددی را به‌همراه داشت.

هدایت منابع محدود بانک‌ها به سمت تولید

گروه اقتصاد: مشکل گشایی و رونق واحدهای تولیدی، محور نشستی بود که رییس کل بانک مرکزی را به جلسه مشترک صبحانه کاری اتاق ایران با حضور غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و فعالان بخش خصوصی در اتاق کشاند.

صنایع کوچک

صنایع کوچک زیر چترحمایتی یک بانک تخصصی

زهره محسنی شاد - گروه اقتصاد: امروزه درنقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط در رشد و توسعه اقتصادی کشورها تردیدی وجود ندارد. در اغلب کشورها، توسعه صنایع کوچک ومتوسط از سیاست اصلی و اولویت‌دار دولت‌ها به شمار می‌رود و رویکرد ویژه‌ای به منظور حمایت از ایجاد، رشد و بقای این‌گونه واحدها اتخاذ می‌شود.

تاسیس بانک صنایع کوچک در کشور

گروه اقتصاد: مدیرعامل بانک صنعت و معدن به تجربه موفق کشورهای پیشرفته در حمایت از صنایع کوچک اشاره کرد و گفت: به‌دنبال تاسیس بانک صنایع کوچک و متوسط در کشور هستیم.

افزایش۴۰درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها

زهره محسنی شاد - گروه اقتصاد: یکی از مشکلات موجود در نظام اقتصادی به اذعان فعالان اقتصادی، ضعف بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به بخش‌های مهم اقتصادی، از جمله تولید و صنعت، در سنوات گذشته بوده است. آنطور که فعالان اقتصادی می‌گویند،