اقتصاد در سال پیش رو

سال ۱۳۹۸ در شرایطی آغاز شد که مسئله کاهش درآمدهای نفتی و چالش‌های بودجه‌ای دولت نگرانی‌های جدی را درباره تشدید رشد متغیرهای پولی به وجود آورده بود و این نگرانی وجود داشت که نرخ رشد نقدینگی در سطوح بسیار بالایی تحقق یابد که این امر نگرانی‌ها از بابت افزایش نرخ تورم و نوسان سایر بازارها را تشدید می‌کرد.

کارشناس بیمه

اشتباه برداشت یا برداشت اشتباهی از خدمات رسانی

آیا به واقع صدور و تمدید بیمه نامه مشکل اصلی بیمه‌گذاران است یا خسارت هایی که چندین برابر هزینه حق‌بیمه‌ها برای زیاندیدگان بارمالی تحمیل می‌کند.

تلاش برای کاهش نوسان بازارها

زهره محسنی‌شاد - سال ۹۸ با همه فراز و نشیب‌های آن در حال پایان است و چند روز بیشتر از آن باقی نمانده است.

کارشناس بیمه

حیاط خلوت صنعت بیمه کجاست؟

بیشتر اوقات در شرکت‌های بیمه موضوع اصلی فعالیت پوشش ریسک‌های مترتب و قابل شناسایی در انواع زمینه‌های مالی اقتصادی و انسانی و مفهوم جبران زیان‌های ناشی از بروز یا تشدید ریسک‌های منجر به حادثه و خسارت‌ها، حداکثر تخصیص و پرداخت ریالی تعهدات پذیرفته شده از سوی شرکت‌های بیمه است.

تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی

در یک سال منتهی به آذر امسال حجم سپرده‌های جاری ۶۷ درصد افزایش و سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار از کل سپرده‌ها ۲.۷ درصد کاهش یافته است.

صنعت طلا در رکود

با شیوع ویروس کرونا، اقتصاد کشور به ویژه بازارها در حالی از این موضوع تاثیر گرفته‌اند که این روزها کمتر بازاری را می‌توان سراغ داشت در آن خرید وفروشی انجام شود و رونقی داشته باشد.