پوشش گسترده اورژانس تهران از جشنواره فیلم فجر

رئیس اورژانس کشور همزمان با برگزاری جشنواره فیلم فجر از استقرار نیروهای اورژانس تهران در ۳۴ سینمای کشور خبر داد.

اورژانس تهران به مناسبت برگزاری سی و نهمین جشنواره فیلم فجر در ۳۴ سینمای تهران استقرار یافت.

پیمان صابریان اظهار کرد: همزمان با برگزاری سی و نهمین جشنواره فجر نیروهای اورژانس جهت ارائه خدمات به شهروندان در ۳۴ پردیس سینمایی و سینماهای پایتخت استقرار دارند.
وی افزود: اورژانس تهران در ۳۱ سینما با موتورلانس و در پردیس ملت، سینما آزادی و سینمای برج میلاد آمبولانس استقرار دارند.


چاپ