جواهرات شاعرانه

آنجا که هنر و صنعت با هم درمی‌آمیزند

باران رادمنش - گروه گزارش: «جواهرات شاعرانه» عنوان هشتمین نمایشگاه انفرادی «امیرحسین دلبری» است که به‌گونه‌ای هنر و صنعت را با هم درآمیخته است. در این نمایشگاه، علاوه‌بر ارائه جواهرات هنری، کتاب «جواهرات شاعرانه» او هم با مقدمه آیدین آغداشلو رونمایی شد.

فلزکاری

تعظیم فلز سخت به دستان ماهر صنعتگر هنرمند

مریم نظری - گروه گزارش: اینک هنرمندان چلنگر، کوفته‌گر و قفل‌ساز با نبوغ و مهارت خویش و با استفاده از چکش و سندان و بهره‌گیری از آتش به فرم دادن فولاد پرداخته و آن را به‌صورت احجامی زیبا شامل هنرهای تزیینی و هنرهای کاربردی ارائه می‌دهند.