درباره شیوه مدیریت بازار ارز بدون به‌کار بستن روش‌های دستوری هیچ زمانی به اندازه وضعیت فعلی، ایران از نظر منابع و مصارف ارزی در چنین شرایط مثبتی قرار نداشته است؛

عمده مشکلی که امروز اقتصاد ایران با آن روبه‌رو شده بروز و تداوم رکود اقتصادی است. اتفاقی که شروع و پیشینه آن به انتهای سال ۹۱ و ابتدای سال ۹۲ می‌رسد.

صفحه1 از4

روزنامه امروز

tejarats.png

نرخ طلا و سکه - امروز