دانشمندان آنچه را که هست کشف می‌کنند و مهندسان آنچه را که نیست خلق می‌کنند. اینها پیامک‌های گرمی است که هر ساله سرمای ۵ اسفند را برای مهندسان کشور به روزی گرم و پرنشاط بدل می‌کند. قشر زحمت‌کشی که بارها با هنرآفرینی‌های داخلی و بین‌المللی غرور و افتخار برای کشور به‌همراه آورند.

معمولا پدر و مادرها متوجه رشد بچه‌هایشان نیستند. حواسشان هست که بچه‌ها دارند قد می‌کشند و بزرگ می‌شوند، اما این قد کشیدن و بزرگ شدن را نمی‌بینند؛ چون هرروز چشم بر این شهر باز می‌کنیم، متوجه تغییراتش نیستیم.

ادوارد ژیلت دست‌فروشی بی‌بضاعت بودکه از شدت فقر و تنگدستی در اندیشه پایان دادن به زندگی برآمد. روزی در مراجعه به آرایشگاه با صحنه وحشتناکی روبه رو شد.

آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی حادثه پلاسکو که به‌طور اعم بر پیکر جامعه و به‌طور اخص بر پیکر قربانیان و خانواده‌های آن وارد شد باید مبنایی برای تغییرات اساسی در نظام اداری و حقوقی کشور شود.

روزنامه امروز

یادداشت

آقای امپراتور
Written byاشکان تقی‌پور

آقای امپراتور

tejaratb.png

sanatp.png

دیدگاه

«بشین بچه»!
Written byمحسن جعفری

«بشین بچه»!

نرخ طلا و سکه - امروز

الو وزیر